Ritalin webshop in Rusland geblokkeerd

Ritalin

Door toedoen van de Stichting NCRM (het Nederlands Comité voor de Rechten van de Mens) werd een Nederlandstalige website waar het ADHD-medicijn Ritalin te koop werd aangeboden (ritalinkopen.nu), geblokkeerd.

Eerder dit jaar had het NCRM geprobeerd om deze site via de Nederlandse politie gesloten te krijgen, maar dat lukte niet nadat bleek dat de website vanuit Rusland beheerd werd en ook de server zich niet in Nederland bevond.

In april kreeg het NCRM een brief van de Russische Ambassade, met de melding dat de site door hen geblokkeerd was.

Vrije handel in Ritalin is in ons land verboden. Ritalin is een psychostimulans dat onder de Nederlandse Opiumwet valt en dat alleen als medicijn voorgeschreven mag worden door een arts of psychiater. Zonder recept en het als pepmiddel in bezit hebben, mag dus niet.

De Stichting NCRM, opgericht vanuit Scientology, ageert al jaren tegen misstanden met het gebruik van psychiatrische middelen. Het bestuur van de stichting stelt dat toepassing van medicatie als Ritalin voor ADHD slechts symptoombestrijding is, met schadelijke bij-effecten voor de gebruiker. Het NCRM wijst er op dat er onvoldoende aandacht is voor de lange termijn effecten op het brein. 

Het NCRM is erg blij dat de Russische autoriteiten de Nederlandstalige Ritalin webwinkel hebben geblokkeerd. Verder meldde de Russische Ambassade dat het Nederlandse contact bij Interpol over deze kwestie is ingelicht. Leuk weetje is nog dat na nader onderzoek van het NCRM blijkt dat Ritalin in Rusland helemaal niet voorgeschreven mag worden bij verschijnselen die in het westen als ADHD-symptomen worden gekenmerkt.

Vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!

Weten wat wij verder zoal doen? Klik hier!

Waarom maken wij ons druk over Ritalin?

Binnen Dianetics en Scientology geloven wij in het reactieve verstand. Alle medicatie (er is geen uitzondering) blokkeert dit. Ritalin doet dat op zo’n agressieve manier en bij jonge kinderen dat wij erg blij zijn met het stoppen van de verkoop.

De band tussen Scientology Amsterdam en Nigeria

Een van de meest inspirerende maatschappelijke campagnes van de Scientology kerk is Youth for Human Rights; een voorlichtingscampagne over de inhoud van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Dat we mensenrechten hebben, dat weten we allemaal. Maar wat die mensenrechten zijn is bij velen onbekend.

Youth for Human Rights is een internationale organisatie die zich ten doel stelt om jongeren en jong volwassenen te leren wat de inhoud is van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Deze organisatie is opgericht vanuit Scientology, maar opereert verder volledig seculier en als aparte stichting.

Nederland kent zijn eigen afdeling van Youth for Human Rights. En vanuit deze Nederlandse stichting hebben we in januari – in samenwerking met de leden van de Scientology kerk Amsterdam – een women empowerment project gesponsord in Nigeria.

Dat kwam zo:

Als voorzitster van Youth for Human Rights Nederland kwam ik vorig jaar in contact met Chief Lady Evelyn Azih, president van de Nigerian National Association – Nederland.

Ik deed een paar workshops voor de Nigeriaanse community in Nederland en door deze samenwerking kregen Evelyn en ik al snel een band.

Evelyn Azih is een zeer powerfulle dame. Het is al heel bijzonder dat zij als vrouw aan het hoofd staat van alle Nigeriaanse verenigingen in Nederland. Naast haar studie aan de Universiteit in Maastricht (zij behaalt binnenkort haar doctors-titel), heeft zij Chevelyns Care Foundation opgericht; een stichting die zich inzet voor het welzijn van 300 weduwen in Enugu, in Nigeria.

Evelyn trok zich het lot aan van deze groep vrouwen, die door de Nigeriaanse samenleving als outcast worden behandeld, enkel omdat zij weduwe zijn. Vanwege bijgeloof wordt een vrouw die haar man verliest door de hele gemeenschap ervan beschuldigd haar man vermoord te hebben, en deze vrouwen worden daarom verstoten en kunnen nergens terecht.

Wat begon met de hulp aan een paar vrouwen die een beroep op Evelyn Azih deden voor hulp, is in een paar jaar uitgegroeid tot een jaarlijks empowerment project voor 300 vrouwen en hun kinderen.

Evelyn vertelde me over haar project, en ik besloot haar te helpen. Ze zou in januari terug gaan naar Enugu, en wilde spullen inzamelen om mee te nemen: tweedehands kleding en goederen, zoals naaimachines en oude laptops.

Vanuit Youth for Human Rights Nederland en de Scientology kerk Amsterdam mobiliseerde ik mensen om zoveel mogelijk spullen te doneren. En dat werd op grote schaal gedaan. Al snel stond het magazijn in de Wibautstraat vol met tassen met kleding en andere spullen. Er werden zelfs 7 tweedehands naaimachines gedoneerd!

Van het een kwam het ander, want de volgende stap was dat de spullen met een busje naar Nigeria moesten worden verscheept. Voor dat busje waren fondsen nodig, en ook die zijn vanuit de leden van beide organisaties bijeen gebracht. Er werd een tweedehands Opel-busje gekocht dat volgeladen werd met alle spullen, om daarna per schip naar Nigeria te worden vervoerd.

Evelyn reisde ondertussen zelf naar Nigeria om alle voorbereidingen voor de workshops te treffen en de bus door de douane te loodsen zodra deze aan zou komen.

Ik bleef in Nederland, en regelde ondertussen dat Youth for Human Rights Nigeria als onderdeel van het project in Enugu een workshop over de mensenrechten zou leveren. Ook dat ging niet vanzelf; want de voorzitter van de Nigeriaanse afdeling van Youth for Human Rights moest een vliegticket gesponsord krijgen om van Lagos naar Enugu te reizen.

Uiteindelijk is het allemaal gelukt. Het project vond plaats eind januari van dit jaar. Van de 200 vrouwen die tijdens workshops vaardigheden leerden om sieraden te maken en zeep, werden 50 in de gelegenheid gesteld om met een micro-krediet van 50 euro per vrouw een eigen onderneming te starten en uit de armoede te komen.

In Nigeria heeft 50 Euro een waarden van meer dan 20.000 Naira, dat is daar voor de lokale bevolking echt ontzettend veel! Na 6 maanden zal worden geevalueerd wat de vrouwen met de lening bereikt hebben, en als de resultaten goed zijn, zullen de overige vrouwen ook de mogelijkheid krijgen van een micro-krediet.

De mensenrechtenworkshop was tevens een groot succes en een leuke afwisseling met de rest van het programma.

Op de website van Youth for Human Rights Nederland kun je de resultaten zien van het project.

Het project krijgt een vervolg… houd de blogs in de gaten, want binnenkort volgt er meer nieuws over onze contacten met Nigeria!

Groeten van Gerbrig